Příspěvky od Karolína Prokůpková

Úprava jízdních řádů

Úprava jízdních řádů

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provední záměru silničního okruhu kolem Prahy – úsek Běchovice – D1 na životní prostředí

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provední záměru silničního okruhu kolem Prahy – úsek Běchovice – D1 na životní prostředí

Setkání s radními

Setkání s radními

Ztratil se pejsek

Ztratil se pejsek

Našel se mobilní telefon

Našel se mobilní telefon

Na území hl. m. Prahy budou probíhat akce, které budou mít vliv na silniční provoz na pozemních komunikacích

Na území hl. m. Prahy budou probíhat akce, které budou mít vliv na silniční provoz na pozemních komunikacích