DOPRAVA

Úprava jízdních řádů

Úprava jízdních řádů

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provední záměru silničního okruhu kolem Prahy – úsek Běchovice – D1 na životní prostředí

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provední záměru silničního okruhu kolem Prahy – úsek Běchovice – D1 na životní prostředí

Na území hl. m. Prahy budou probíhat akce, které budou mít vliv na silniční provoz na pozemních komunikacích

Na území hl. m. Prahy budou probíhat akce, které budou mít vliv na silniční provoz na pozemních komunikacích

Silniční okruh kolem Prahy, stavba“I/12 Běchvice – Úvaly“ – veřejné projednání

Silniční okruh kolem Prahy, stavba“I/12 Běchvice – Úvaly“ – veřejné projednání

Oprava komunikace Ve Žlíbku

Oprava komunikace Ve Žlíbku

S jízdenkou PID vlakem až do Mladé Boleslavi od 1. 10. 2017

S jízdenkou PID vlakem až do Mladé Boleslavi od 1. 10. 2017