ŠKOLY

Florbalové utkání o Chvalský pohár

Florbalové utkání o Chvalský pohár

Hmyzí hotel na ZŠ Spojenců

Hmyzí hotel na ZŠ Spojenců

Duben v SOŠ

Duben v SOŠ

Kladení věnců

Kladení věnců

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

Velikonoční tvořivé dílny a vynášení Morany

Velikonoční tvořivé dílny a vynášení Morany

Květnové kladení věnců na pietních místech města

Březen v SOŠ

Březen v SOŠ

Sedmičky Josefa Lady

Sedmičky Josefa Lady

Celoškolní soutěž

Celoškolní soutěž