Breaking news
Please be sure that you have selected breaking slider posts, you can do it by adding/editing a post that you want to see in the slider.

ZŠ Stoliňská

Staleté kořeny

Staleté kořeny

Cvičný požární poplach na Stoliňské – velké poděkování našim milým počernickým dobrovolným hasičům

Cvičný požární poplach na Stoliňské – velké poděkování našim milým počernickým dobrovolným hasičům

Londýn, Harry Potter a Základní škola Stoliňská

Londýn, Harry Potter a Základní škola Stoliňská

Noc s Andersenem

Cesta 4. A do Triloparku

Cesta 4. A do Triloparku

Florbalové utkání o Chvalský pohár

Florbalové utkání o Chvalský pohár

Velikonoční tvořivé dílny a vynášení Morany

Velikonoční tvořivé dílny a vynášení Morany

Hledáme stromy svobody v Počernicích

Hledáme stromy svobody v Počernicích

Oslavy trvání 230 let Chvalské školy

Vánoční tvořivé dílny na Stoliňské

Vánoční tvořivé dílny na Stoliňské