Z ÚŘADU

Služba pro seniory

Služba pro seniory

EKOBYTY HORNÍ POČERNICE

EKOBYTY HORNÍ POČERNICE

Zkapacitnění PČOV Horní Počernice – Čertousy

Zkapacitnění PČOV Horní Počernice – Čertousy

Praha zapůjčuje kompostéry

Praha zapůjčuje kompostéry

Horní Počernice řeší problematiku velkého výskytu holubů a ničení veřejných budov jejich trusem

Horní Počernice řeší problematiku velkého výskytu holubů a ničení veřejných budov jejich trusem

Prodej MULTICAR M 25

Prodej MULTICAR M 25

Víte kam máte jít volit?

Víte kam máte jít volit?

Přistavení velkoobjemových kontejnerů a kontejnerů na bioodpad v 1. pol. 2018

Přistavení velkoobjemových kontejnerů a kontejnerů na bioodpad v 1. pol. 2018

Plánované akce na komunikacích, které omezí provoz v termínu od 8.1.2018 – 21.1.2018

Plánované akce na komunikacích, které omezí provoz v termínu od 8.1.2018 – 21.1.2018

Informace o volbě prezidenta České republiky

Informace o volbě prezidenta České republiky