Z ÚŘADU

Omezení silniční dopravy na území hl. m. Prahy

Omezení silniční dopravy na území hl. m. Prahy

Měření hluku a kvality ovzduší

Měření hluku a kvality ovzduší

Kácení jsme ovlivnit nemohli

Kácení jsme ovlivnit nemohli

Pravidla pro přihlašování na vítání občánků

Omezení provozu Ekonomického odboru

Omezení provozu Ekonomického odboru

Poděkování firmě Skanska

Poděkování firmě Skanska

Setkání občanů s radními v lokalitě Počernice-střed

Setkání občanů s radními v lokalitě Počernice-střed

Systémová opatření k regulaci černé zvěře

Systémová opatření k regulaci černé zvěře

Zkapacitnění ČOV Horní Počernice – Čertousy

Zkapacitnění ČOV Horní Počernice – Čertousy

Úřad městské části Horní Počernice se distancuje od nabídky společnosti Terra Group

Úřad městské části Horní Počernice se distancuje od nabídky společnosti Terra Group