Z ÚŘADU

Plánované akce na komunikacích, které omezí provoz v termínu od 8.1.2018 – 21.1.2018

Plánované akce na komunikacích, které omezí provoz v termínu od 8.1.2018 – 21.1.2018

Informace o volbě prezidenta České republiky

Informace o volbě prezidenta České republiky

Lednový rozhovor se starostkou

Lednový rozhovor se starostkou

Setkání s radními

Setkání s radními

Zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provední záměru silničního okruhu kolem Prahy – úsek Běchovice – D1 na životní prostředí

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provední záměru silničního okruhu kolem Prahy – úsek Běchovice – D1 na životní prostředí