Z ÚŘADU

Pravidla pro přihlašování na vítání občánků

Omezení provozu Ekonomického odboru

Omezení provozu Ekonomického odboru

Poděkování firmě Skanska

Poděkování firmě Skanska

Setkání občanů s radními v lokalitě Počernice-střed

Setkání občanů s radními v lokalitě Počernice-střed

Systémová opatření k regulaci černé zvěře

Systémová opatření k regulaci černé zvěře

Zkapacitnění ČOV Horní Počernice – Čertousy

Zkapacitnění ČOV Horní Počernice – Čertousy

Úřad městské části Horní Počernice se distancuje od nabídky společnosti Terra Group

Úřad městské části Horní Počernice se distancuje od nabídky společnosti Terra Group

Hlášení havárií na inženýrských sítích

Hlášení havárií na inženýrských sítích