Z ÚŘADU

EKOBYTY HORNÍ POČERNICE

EKOBYTY HORNÍ POČERNICE

Zkapacitnění PČOV Horní Počernice – Čertousy

Zkapacitnění PČOV Horní Počernice – Čertousy

Praha zapůjčuje kompostéry

Praha zapůjčuje kompostéry

Horní Počernice řeší problematiku velkého výskytu holubů a ničení veřejných budov jejich trusem

Horní Počernice řeší problematiku velkého výskytu holubů a ničení veřejných budov jejich trusem

Prodej MULTICAR M 25

Prodej MULTICAR M 25

Víte kam máte jít volit?

Víte kam máte jít volit?

Informace o volbě prezidenta České republiky

Informace o volbě prezidenta České republiky

Lednový rozhovor se starostkou

Lednový rozhovor se starostkou