Z ÚŘADU

Zásady pro poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 – rok 2017

Zásady pro poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 – rok 2017

Veselé Vánoce a pohodový rok 2017

Veselé Vánoce a pohodový rok 2017

Participativní rozpočtování je proces demokratické diskuse

Participativní rozpočtování je proces demokratické diskuse

Pražané mohou odevzdávat použité potravinářské oleje a tuky

Pražané mohou odevzdávat použité potravinářské oleje a tuky

Kam s použitými  pneumatikami ?

Kam s použitými pneumatikami ?

Revize kotlů na pevná paliva

Revize kotlů na pevná paliva

Vítání nových občánků

Vítání nových občánků

Listopadové čerpání rozpočtu

Listopadové čerpání rozpočtu

Podaná ruka

Podaná ruka

Veřejné projednání modernizace dálnice

Veřejné projednání modernizace dálnice