Z ÚŘADU

Setkání s radními

Setkání s radními

Přerušení dodávky elektřiny

Přerušení dodávky elektřiny

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provední záměru silničního okruhu kolem Prahy – úsek Běchovice – D1 na životní prostředí

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provední záměru silničního okruhu kolem Prahy – úsek Běchovice – D1 na životní prostředí

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici Účetní v OE

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici Účetní v OE