Z ÚŘADU

Průklesty v okolí Biologického rybníka

Průklesty v okolí Biologického rybníka

Zasedání zastupitelstva MČPraha 20

Zasedání zastupitelstva MČPraha 20

Pozor! Na téměř dva roky se chystají velké uzavírky!

Pozor! Na téměř dva roky se chystají velké uzavírky!

Oznámení změny koncepce

Oznámení změny koncepce

Bylo zahájeno zjišťovací řízení ke koncepci „Revize č. 2 Operačního programu Praha – pól růstu ČR 2014 – 2020“

Bylo zahájeno zjišťovací řízení ke koncepci „Revize č. 2 Operačního programu Praha – pól růstu ČR 2014 – 2020“

Program poskytování účelové neinvestiční dotace

Program poskytování účelové neinvestiční dotace

Nové uliční hodiny

Nové uliční hodiny

Blokové čištění komunikací

Blokové čištění komunikací

Těžba poškozených stromů

Těžba poškozených stromů

Oprava komunikace Ve Žlíbku

Oprava komunikace Ve Žlíbku