ZE SPOLEČNOSTI

Prosinec v DDM

Prosinec v DDM

Kulturně komunitní centrum

Středisko Oheň vám děkuje!

Středisko Oheň vám děkuje!

Počernická světýlka

Počernická světýlka

Hudební festival u sv. Ludmily na Chvalech – letos již popáté

Hudební festival u sv. Ludmily na Chvalech – letos již popáté

Hornopočernické kroniky

Hornopočernické kroniky

Skauti mají HITHIT!

Skauti mají HITHIT!

Do konce října lze žádat o granty, které pomáhají do měst vrátit zeleň a vodu

Do konce října lze žádat o granty, které pomáhají do měst vrátit zeleň a vodu

Skauting je výzva!

Skauting je výzva!