CÍRKEV

Do smutků a únavy

Do smutků a únavy

Všeho dočasu

Všeho dočasu

Advent a Vánoce s českobratrským evangelickým sborem

Advent a Vánoce s českobratrským evangelickým sborem

Duchovní podpora občanům

Duchovní podpora občanům

Hudební festival u sv. Ludmily na Chvalech se vydařil

Hudební festival u sv. Ludmily na Chvalech se vydařil

Nemůžeme zabránit ptákům, aby létali nad našimi hlavami,  ale nedovolíme jim, aby si na nich udělali hnízda

Nemůžeme zabránit ptákům, aby létali nad našimi hlavami, ale nedovolíme jim, aby si na nich udělali hnízda

Podzim

Podzim

Umělecká odpoledne na zámku

Umělecká odpoledne na zámku

Letní vánek

Příměstský tábor v ECM

Příměstský tábor v ECM