NEZISKOVKY

Družinové víkendy

Družinové víkendy

Hasiči pomáhali v LRS Chvaly

Hasiči pomáhali v LRS Chvaly

I přes pandemii skauti stále vybírají na klubovnu

I přes pandemii skauti stále vybírají na klubovnu

On-line, ale zvesela!

On-line, ale zvesela!

Rokytka jede on line

Rokytka jede on line

Počernice pečou pro zdravotníky

Počernice pečou pro zdravotníky

Veřejná sbírka ve prospěch bezbariérového chráněného bydlení na Xaverově

Veřejná sbírka ve prospěch bezbariérového chráněného bydlení na Xaverově

Prahou přes tři jezy

Prahou přes tři jezy

Hudební festival u sv. Ludmily na Chvalech se vydařil

Hudební festival u sv. Ludmily na Chvalech se vydařil

Rokytka nezahálí!

Rokytka nezahálí!