ZE SPOLEČNOSTI

Rekonstrukce budovy Místní knihovny stále pokračuje

Rekonstrukce budovy Místní knihovny stále pokračuje

Poděkování ze Svépravic

Poděkování ze Svépravic

Bramborová medaile pro azylový dům

Bramborová medaile pro azylový dům

Březen v DDM

Březen v DDM

Oslavy Dne Země

Oslavy Dne Země

Světlušky a skauti na společné víkendovce

Ekumena a jedno pozvání

Ekumena a jedno pozvání

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Bílá sobota

Bílá sobota

Velký pátek

Velký pátek