Breaking news
Please be sure that you have selected breaking slider posts, you can do it by adding/editing a post that you want to see in the slider.

Z dopisů čtenářů

Konec úspěšného projektu Podaná ruka?

Připomínka sedmého výročí úmrtí profesora Antonína Holého

Z dopisů čtenářů

Článek pana Františka Vondráčka

Poděkování místnímu hospodářství a jeho pracovníkům, kteří se starají o obecní zeleň

Poděkování místnímu hospodářství a jeho pracovníkům, kteří se starají o obecní zeleň

Několik vět k SOKP

Poděkování ze Svépravic

Poděkování ze Svépravic

Jaká budou protihluková opatření na Chvalech?

Jaká budou protihluková opatření na Chvalech?

Necháme sobě a příštím generacím zkrátit život emisemi, prachem a hlukem z  dopravy okolo Horních Počernic, ale i ostatním pražským obcím?

Necháme sobě a příštím generacím zkrátit život emisemi, prachem a hlukem z dopravy okolo Horních Počernic, ale i ostatním pražským obcím?

  • 1
  • 2