Breaking news
Please be sure that you have selected breaking slider posts, you can do it by adding/editing a post that you want to see in the slider.

Z dopisů čtenářů

Z dopisů čtenářů

Článek pana Františka Vondráčka

Poděkování místnímu hospodářství a jeho pracovníkům, kteří se starají o obecní zeleň

Poděkování místnímu hospodářství a jeho pracovníkům, kteří se starají o obecní zeleň

Několik vět k SOKP

Poděkování ze Svépravic

Poděkování ze Svépravic

Jaká budou protihluková opatření na Chvalech?

Jaká budou protihluková opatření na Chvalech?

Necháme sobě a příštím generacím zkrátit život emisemi, prachem a hlukem z  dopravy okolo Horních Počernic, ale i ostatním pražským obcím?

Necháme sobě a příštím generacím zkrátit život emisemi, prachem a hlukem z dopravy okolo Horních Počernic, ale i ostatním pražským obcím?

Knížky do pámelníku nepatří!

Knížky do pámelníku nepatří!

Zástávky na znamení už naposledy aneb jak to bylo doopravdy

Zástávky na znamení už naposledy aneb jak to bylo doopravdy