Průklesty v okolí Biologického rybníka

Průklesty v okolí Biologického rybníka

Vážení občané,

z odboru ochrany prostředí MHMP nám oznámili, že právě probíhá údržba břehových porostů – sekání rákosu a výřez náletových dřevin.  Práce jsou prováděny v úseku Svépravického potoka mezi rybníky Biologickým a Xaverovským. Koryto Svépravického potoka se bude revitalizovat.

Káceny budou pouze dřeviny, jejich obvod kmene je menší než 80 cm ve výčetní výšce.

Věra Bidlová, vedoucí OŽPD

Prev BĚH OD NEVIDIM DO NEVIDIM
Next Vysoký počet respiračních infekcí v Praze zatím přetrvává