Ukončení procesu EIA

Ukončení procesu EIA

Vážení občané,

před časem jsme Vás informovali, že v druhé polovině prosince loňského roku obdržel Úřad MČ Praha 20 informaci o zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP na záměr „BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. – Navýšení kapacity výroby Horní Počernice“.

Dnes převzal odbor životního prostředí a dopravy MČ Praha 20 dopis z oddělení posuzování vlivů na životní prostředí odboru ochrany prostředí MHMP (dále jen „orgán EIA“) , v němž se konstatuje, že orgán EIA obdržel od oznamovatele (tj. společnosti BASF Stavební hmoty Česká republika) žádost o ukončení procesu posuzování vlivu na životní prostředí.  Na základě této žádosti orgán EIA ukončil ve smyslu § 23 odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí proces ukončil.

 

Veškeré materiály k záměru se nachází na portále www.cenia.cz/eia pod kódem záměru PHA1087.

Věra Bidlová

ukonceni-procesu-eia
Prev Pomoc lidem z domu v Chodovické ulici
Next Na kus řeči se starostkou - Středa 13. února mezi 14 – 18 hodinou