Základní strukturu každého města tvoří veřejná prostranství, jejichž kvalita vypovídá o vyspělosti dané společnosti.  Projekt „Vizuální odclonění odpadového hospodářství“ se umístil na 2. místě ve veřejném hlasování v roce 2017.  Cílem projektu je instalovat jednoduché stavební konstrukce – stěny s dřevěnou treláží – kolem kontejnerů na tříděný odpad v exponovaných místech městské části Praha 20, aby došlo k vizuálnímu odclonění stavu, kdy jsou kontejnery přeplněné a odpadky leží na ulici. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem podporovatelům projektu a také zástupcům Úřadu městské části Prahy 20, kteří přispěli k realizaci odcloňujících konstrukcí na rohu ulic Třebešovská/Ve Žlíbku – především paní L. Tomsové (koordinátor projektu Zdravá MČ a MA21), paní V. Bidlové (Odbor životního prostředí a dopravy) a panu J. Píšovi (Odbor místníhohospodářství).  Doufám, že celá realizace bude sloužit svému účelu a časem budou realizovány i další lokality, ke kterým jsou již vydána souhlasná stanoviska orgánů státní správy.

 odcloneni_srovnani

Ing. arch. Martin Karhan

Prev Hledáme pomocníky na stavbu betlému v zahradě MŠ Chodovická
Next Dýně do tmy září, mají mnoho tváří, zahradou vás provedeme…