BUDOUCNOST DOPRAVY V PRAZE: veřejné projednání s občany

BUDOUCNOST DOPRAVY V PRAZE: veřejné projednání s občany

12. 12. 2018 od 15:00 se koná veřejné projednání „Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí “ a seznámení s jeho vlivem na životní prostředí (tzv. SEA).  Návrh koncepce i vyhodnocení jejího vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví vč. všech příloh  se nachází na odkazu níže pod kódem koncepce MZP253K. Návrh koncepce obdržela Praha 20 dne 19. 11. 2018.

Návrh koncepce:

http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce

Veřejné projednání:

KDY: 12. 12. 2018 od 15:00

KDE: Centrum architektury a městského plánování – CAMP, Vyšehradská 51, Praha 2.

Vyjádření k projednání koncepce:

Ke koncepci „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“  je možné zasílat vyjádření nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání, tj. do 17. 12. 2018.

Prev Dýně do tmy září, mají mnoho tváří, zahradou vás provedeme…
Next Dětský pěvecký sbor Paleček z naší ZUŠ zaválel na celostátní soutěži. Vedle několika ocenění se stal i absolutním vítězem.