Zprůchodněný chodník

Zprůchodněný chodník

U autobusové zastávky Xaverov a skladů Big Box vede podél silnice Ve Žlíbku chodník, který, co si budeme nalhávat, mimo pěších užívají také cyklisté, kteří se dále napojí na cyklotrasu do Klánovic, Běchovic a dále. Tento chodník byl velmi zarostlý a po domluvě s rodinou Špačkových, kteří jsou vlastníci zmiňovaného pozemku, pracovníci Živnostenského odboru MČ Praha 20 společně s Odborem místního hospodářství chodník parádně vyčistili od prorůstajícího plevele. V ten samý den, kdy probíhala údržba chodníku Ve Žlíbku, se odehrával úklid napříč Počernicemi, kdy se úředníci ze všech odborů městského úřadu chopili zahradnického náčiní a pytlů na odpadky a přispěli tím k tomu, aby se nám všem v Počernicích žilo zase o trochu lépe.

Děkujeme všem aktérům za aktivní účast.

Veronika Jáně, koordinátor

Vyjádření paní Dany Bochové k nelichotivým komentářům na facebooku Horních Počernic

Jsem ráda za rodinu Špačkových, že jsme některým spoluobčanům udělali radost, že mohou naše pozemky využívat k procházkám nebo projížďkám na kole. Pozemek, na kterém se nachází zmiňovaný chodník, využíváme k pěstování travního porostu a následně sklízíme a krmíme koně. Chodník je vybudovaný bez našeho souhlasu a pro naše účely nepotřebný. Přesto jsme ho nezrušili a nechali k užívání obci, s tím, že nemáme možnost tuto komunikaci jakkoliv udržovat. Dokonce jsme byli poškozováni, protože na pozemek se touto cestou dostávali lidé, kteří  rozjezdili naši trávu na čtyřkolkách, a nám chyběla úroda pro koně. Snažíme se spolupracovat s obcí, staráme se o les, který byl napaden kůrovcem. Náklady jsou v řádech stovkách tisíců. Určitě se do něj všichni rádi chodíte projít, projet na kolech. Naše pozemky slouží obci jako městská zeleň. Několik let poskytujeme zdarma pozemek obci na provozování kompostárny. Diakonii v Horních Počernicích jsme darovali pozemek v hodnotě 1,6 milionu korun.  A samozřejmě platíme ročně do obecní pokladny více jak 100 000,- Kč na daních z nemovitostí, které z velké části užívá veřejnost. Naše koně  a pracovníci jezdí zdarma do školek na dětské dny, kde se děti mohou s koňmi seznámit, projet se na nich. Jsem přesvědčená, že vycházíme obci vstříc a snažíme se být prospěšní a velmi mě mrzí nařčení, že za peníze daňových poplatníků se pracovníci místního úřadu starají o soukromé pozemky, protože to není pravda.

Dana Bochová

Prev HLASUJTE pro přihlášené projekty a rozhodněte o vítězi!
Next Hledejte pražské motýly, vyzývají odborníci veřejnost. Přispějete vzniku prvního atlasu denních motýlů hlavního města