25 let v LRS Chvaly

25 let v LRS Chvaly

Před 25 lety, dne 8. 6. 1998, jsme v Léčebném a rehabilitačním středisku Chvaly přijali prvního pacienta. Jeho jméno zde nikdo z pamětníků nezapomněl. Otoniel Falátek, pacient s pořadovým číslem 1, je na prvním řádku Knihy příjmů.

Co tomu předcházelo?

Zejména pětileté úsilí o zajištění financování rekonstrukce původního dětského domova a rekonstrukce samotná. Je až neuvěřitelné, že to vše proběhlo bez úvěrů, hypoték či půjček. Pouze z darů a dotací a díky skromnosti a obětavosti pracovníků naší vlastní stavební firmy.

Koncem roku 1997 jsme se přihlásili do výběrových řízení se zdravotními pojišťovnami na financování zdravotní péče na 25 lůžkách v odbornosti typu LDN. V této odbornosti jsme uspěli u všech pojišťoven a mohli jsme plánovat termín zahájení provozu.

Koncem května 1998 proběhlo slavnostní otevření LRS Chvaly za přítomnosti zástupců státní a městské správy a samosprávy, včetně tehdejšího vedení Horních Počernic. V programu byla prohlídka lůžkového oddělení s 23 lůžky a všech souvisejících provozů – kuchyně, prádelny, ambulatoria.

Od tohoto květnového dne do 8. června jsme pak uzavřeli všechny pracovní smlouvy na pozice lékařů, sester, ošetřovatelek a personálu do pomocných provozů úklidu, prádelny a kuchyně. Na samém začátku to bylo 25 zaměstnanců. Stejně tak bylo nutné domluvit termíny nástupu našich budoucích pacientů. Zájem o hospitalizaci u nás byl obrovský, předem evidovaný, přijímali jsme 5 lidí denně a do týdně jsme byli zaplněni.

Co následovalo?

V první řadě euforie z toho, že se ta mašina rozjela, má nějaké koleje a jede. Sklízeli jsme uznání, vděk a úspěch, práce nás těšila. Zajímala se o nás média – tisk, rozhlas i televize. Ale od samého počátku bylo jisté, že takto malý podnik nemá dlouhou životnost. Měli jsme konkrétní plány jak, kdy a jakým směrem svoji práci rozšiřovat. Ne všechno se dosud podařilo.

Naše vize

byla taková: pracovat pro seniory a osoby zdravotně postižené na poli zdravotně sociálním. Propojit tyto dvě oblasti a zjednodušit pacientům/klientům jejich vzájemný přechod.

Od samého počátku bylo počítáno s výstavbou nové budovy LRS Chvaly, kde by kromě LDN byla zejména oddělení rehabilitační, neurologie a hospic. Zrekonstruovaná původní budova byla považována za provizorní z důvodu velmi malých pokojů a stísněných podmínek pro práci s pacienty. Nakonec ale dostala přednost dostavba Domova důchodců Bethesda. Námi získané finance byly směřovány tam a následující podmínky v církvi a společnosti naše plány zablokovaly.

Co se z naší původní vize dosud podařilo?

Pro rozšíření počtu lůžek jsme v roce 2003 obsadili jedno podlaží dostavěného Domova seniorů Bethesda, kde byla volná kapacita. Tím jsme navýšili počet lůžek ze současných 23 na celkových 48 lůžek. V souvislosti s žádostí o navýšení počtu lůžek financovaných zdravotními pojišťovnami jsme zároveň požádali o změnu registrace z odbornosti LDN na Rehabilitační ústav. I v tomto nám bylo zdravotními pojišťovnami vyhověno. O rok dříve jsme zahájili provoz domácí terénní péče typu Home Care a Pečovatelské služby. Naplňujeme tím naši základní a nejjednodušší představu o propojení akutní zdravotní péče, přes naši následnou ústavní rehabilitační péči, k domácí ošetřovatelské péči po propuštění domů, až k sociální pečovatelské službě. Funguje to.

Příklad: Přijmeme pacienta po mozkové mrtvici přímo z neurologie z Bulovky ve fázi bezmocnosti, pravostranného ochrnutí, ztráty schopnosti mluvit atd. Dle jeho zdravotního stavu pokračujeme v jeho léčbě zavedenou medikací a sledováním jeho stavu při intenzivní rehabilitaci. Probouzíme ochrnuté končetiny, posilujeme, nacvičujeme otáčení v lůžku, posazování, sed, postavování, stoj, první krůčky až po chůzi. Současně pomocí ergoterapie procvičujeme ruce k manuální schopnosti sebeobsluhy, procvičujeme mozek ke schopnosti orientovat se a zvládat sebeobsluhu, pomocí praktických cvičení k nácviku slovní a písemné komunikace zvyšujeme tyto jeho schopnosti. Po tříměsíčním pobytu v LRS Chvaly tohoto pacienta propouštíme domů a od následujícího dne za ním dochází naše sestřička z Domácí péče a kromě potřebných eventuálních zdravotních ošetřování (např. převaz bércového vředu…) s ním pokračuje v rehabilitaci po dobu, kdy je to potřeba a praktický lékař tuto péči indikuje. Zároveň také začne docházet naše pečovatelka, která zajistí tohoto klienta potřebnými a jím požadovanými výkony.

Tento příklad není pravidlem. Je vizí, která se občas povede. A právě proto o ni usilujeme.

Střípky z ohlédnutí zpět

Při ohlížení zpět vidíme bohatou historii úspěchů i problémů, vyhraných i prohraných bitev, takto viděnou z pohledu managementu. Uvnitř jednotlivých pracovišť vnímáme po celou tuto dlouhou dobu převažující klid a pohodu. S takovým týmem se dobře pracuje. I tímto způsobem jim vysíláme velké poděkování za jejich práci.

Při tomto ohlédnutí mi ale výrazně vyčnívá období posledních 3 let. Rok 2020 s nastupující pandemií covid-19 – naše chvalské semknutí se v boji proti tomuto společnému nepříteli, aktivní hledání možností ochránit naše zaměstnance, naše pacienty a pomoci ochraně naší společnosti. Zahájili jsme provoz očkovacího centra a očkovali jsme jak o závod. Velmi intenzivně nám v tomto úsilí pomáhaly Horní Počernice, řečeno takto globálně. Spolupráce s místní správou a samosprávou, napříč politickým spektrem, byla nádherná. Projevy vděčnosti a podpory od úřadů, škol a obyvatel Horních Počernic jsou nezapomenutelné a uchováváme si je v našich srdcích.

Odezněla pandemie a vypukla válka. Opět to pro nás byla výzva. Nejsme zahleděni jen do sebe a svých starostí a radostí. Nacházeli jsme mnohé formy pomoci Ukrajině a zejména běžencům. Opět jsme prožívali pocit sjednocení v širším, nejen chvalském, smyslu. Je nám ctí působit na území Horních Počernic.

 

Výhled do budoucna

Naše vize rozšíření počtu lůžek dostává konkrétní podobu.  Z Domova seniorů Bethesda jsme dostali výpověď. Projekt na nový pavilon je dokončen a je v připomínkovém řízení. Bude to budova zdravotního a sociálního zařízení LRS Chvaly a bude v něm Alzheimer centrum pro 17 osob s Alzheimerovou chorobou a 40 nových rehabilitačních lůžek. Se stávající, původní budovou LRS Chvaly, bude provozně i technicky propojena.

K tomuto cíli byla zapotřebí řada vážných a těžkých rozhodnutí, která jsme učinili a nyní směřujeme k tomu, že koncem tohoto roku snad „kopneme do země“. Náš cíl je reálný, vize stabilní a nadšení velké.

Dagmar Fialová, LRS Chvaly

 

  1. Plán – rok 2025

  1. Rok 1911 – sirotčinec

  1. Rok 2022

  1. Rok 1911

  1. Rok 2022

  1. Rok 2023 – současnost

  1. Rok 2023 – zde bude nový pavilon

  1. Rok 2025 – model ze zahrady

  1. Rok 2025 – model z ulice

Prev V Horních Počernicích vznikl nový dům se sociálními byty
Next Počernická panelstory