8. ročník Hudebního festivalu u sv. Ludmily

8. ročník Hudebního festivalu u sv. Ludmily

Letošní osmý ročník Hudebního festivalu u sv. Ludmily na Chvalech se programově zaměřil dvě významná výročí – výročí narození Antonína Dvořáka, a především na výročí 1 100 let od zavraždění svaté Ludmily, první české i slovanské světice, babičky sv. Václava a také patronky chvalského kostela.

První koncert 17. září 2021 pořádaný v kostele sv. Ludmily nesl název Dvořák v Americe. Barytonista Roman Janál a titulární varhanice pražské svatojakubské baziliky Irena Chřibková připravili zajímavou dramaturgii programu, který střídal významná Dvořákova duchovní písňová díla (Tři duchovní zpěvy a kompletní cyklus Biblických písní, zkomponovaný během Dvořákova pobytu v New Yorku) s varhanními skladbami amerických autorů.

Druhý koncert v pátek 24. 9. 2021 proběhl v sále Chvalského zámku. Vystoupil dechový soubor Alinde Quintet s posluchačsky vděčným programem složeným jak z transkripcí několika známých děl upravených pro toto nástrojové obsazení, tak skladeb původně určených pro dechový kvintet.

Třetí a závěrečný koncert byl tematicky zaměřen k letošnímu velkému výročí sv. Ludmily a byl tak příspěvkem k letošním celospolečenským svatoludmilským oslavám. Vokální soubor Tiburtina představil středověké duchovní zpěvy vytvořené k oslavě Panny Marie, sv. Ludmily a sv. Václava. Originální rámec dotvářely varhanní skladby představitelů rozvětvené rodiny Bachů v podání varhanice Evy Bublové.

Festival je pořádán Farností Chvaly spolu s Chvalským zámkem. Podobně jako v letech předchozích poskytla významnou finanční podporu MČ Praha 20 a laskavou záštitu starosta pan Mgr. Petr Měšťan. Jsme vděčni také všem ostatním sponzorům, mnoho z nich festival podporuje od jeho samotného vzniku – P3 Park Horní Počernice, Restaurace Sezóna, květinářství Belle rose, Newton Media a Pekařství Moravec. Pevně věříme, že i do příštích let má festival již své věrné posluchače a také štědré a tradiční podporovatele a bude tak moci být nadále neodmyslitelnou součástí kulturního podzimního života v Horních Počernicích.

 

Za organizátory: Pavel Jansa

Barytonista Roman Janál a varhanice Irena Chřibková na kůru kostela sv. Ludmily po svém koncertu 17. září (foto: J. Rezek)

Z vystoupení dechového souboru Alinde Quintet v sále Chvalského zámku 24. září (foto: J. Rezek)

Závěrečný koncert festivalu 1. října – Vokální soubor Tiburtina s varhanicí Evou Bublovou ve zcela zaplněném kostele sv. Ludmily (foto: J. Rezek)

 

 

Prev Investiční záměr Zahradní čtvrti Robotnice
Next Methods to Message a male Online