Adaptační dny našich šesťáků

Adaptační dny našich šesťáků

ZŠ STOLIŇSKÁ – Začátek školního roku začal pro naše šesté třídy tradičně adaptačními dny a místo učení tak na čerstvém vzduchu děti utužovaly vztahy v třídních kolektivech. V letošním školním roce měli žáci možnost strávit první dny v lanovém centru v Loděnicích Vltava, kde měli šesťáci možnost celé dopoledne překonávat lanové překážky jak na zemi, tak i ve vzduchu. Vše pod dohledem zkušených instruktorek. Po fyzicky náročném dopoledni si žáci měli možnost upéct špekáček nad ohněm. Odpoledne a následující dny žáci strávili ve třídách, kde měli možnost se při různých aktivitách učit vzájemné spolupráci a komunikaci ve skupině. Z činností se šesťákům nejvíce líbilo „Lidské pexeso” nebo hra „Plechovky a buldoci”. Některé úkoly měli žáci plnit bez mluvení, což patřilo mezi nejtěžší výzvy. Děti jsou zvyklé komunikovat převážně verbálně a v jiných způsobech komunikace je třeba se cvičit.

Všechny děti se výborně zapojovaly do skupinových aktivit, pomáhaly si a vzájemně se respektovaly. Zároveň se učily dodržovat stanovená pravidla. Doufáme, že společně strávené chvíle pomohly k začlenění nových žáků do kolektivu a vzájemnému poznání dětí a nových učitelek.

Jakub Hromas, učitel

 

 

 

Prev Škola hrou s naší zahradou
Next Gymnázium Chodovická je opět třetí nejúspěšnější střední škola v Praze 9