Adaptujeme se v Žihli

SOŠ – Prázdniny sice skončily, ale letní počasí nás provázelo celým adaptačním pobytem našich nových žáků. Hned první školní den jich přes dvě stě dvacet odjelo společně s třídními učiteli, vedením školy a dalšími pedagogy do školicího střediska v Žihli. Součástí doprovodného týmu byli i čtyři studenti oboru mediální komunikace, kteří zajišťovali nejen fotodokumentaci všech aktivit, ale sbírali i materiál na krátký film.

A rozhodně bylo co fotit i natáčet. Prváci řešili týmové úkoly, seznamovali se s tím, co jim škola nabízí, i s tím, co od nich očekáváme, dozvěděli se, kdo a jakou jim může nabídnout pomoc, zahráli si dvě půldenní hry, ze sportů si vyzkoušeli beach volejbal, softball, stolní tenis, fotbal, ti odvážnější si zaplavali v přilehlém rybníku. Večery měly kulturní ráz, první a poslední byly diskotékové, úterní byl věnován karaoke a opékání špekáčků a ve středu předvedli nejstatečnější z řad studentů prvních ročníků své dovednosti v soutěži Žihle hledá talent. Kromě tradičních pěveckých čísel jsme zažili i trochu magie a užili si krátkou divadelní scénku. Všechny tyto aktivity mají jeden cíl – chceme, aby se naši nováčci poznali nejen uvnitř třídních kolektivů, ale i napříč třídami, aby zjistili, že se svými spolužáky mohou strávit hezké chvíle, a aby se tak snáze adaptovali na středoškolský život. Podle zpětnovazebních dotazníků tento týden svůj účel splnil. Tak ať se vám ve vaší škole líbí.

Výjezdní školení pedagogů

Adaptovat se na nový školní rok musí i učitelé. Aby byl návrat z dovolených snazší, vyjeli jsme začátkem přípravného týdne do Pecínova, kde jsme absolvovali úvodní poradu a intenzivní workshop o formativním hodnocení. Přestože nám počasí nepřálo, užili jsme si dva dny naplněné množstvím důležitých informací i zábavou.

Prázdniny v pracovním duchu

Škola se koncem června téměř vyprázdnila, a tak přišel čas na vylepšování interiéru. Tou nejviditelnější změnou je nepochybně nová recepce, která jistě zaujme každého návštěvníka. Změn ale doznaly i třídy, kde se bouraly nepotřebné příčky, čistily se podlahy a do několika dalších přibyly interaktivní tabule. Větší komfort budou mít díky vnějšímu stínění oken i obyvatelé domova mládeže, kteří si svůj uvítací večer užili v neděli 3. září.

 

Petra Bergmannová, učitelka

Prev Gymnázium Chodovická je opět třetí nejúspěšnější střední škola v Praze 9
Next KYVADLOVÁ DOPRAVA NA KOMUNIKACI Č. 611 (PODĚBRADSKÁ)