Adopce stromů

Adopce stromů

Odbor místního hospodářství vyvěsí na webových stránkách MČ Praha 20 v sekci https://www.pocernice.cz/obcan/zivotni-prostredi/Adopce-stromu informaci o stromech, které se vysadily (v tomto roce již na jaře) nebo se teprve jejich výsadba chystá. Seznam stromů bude aktualizován 2x ročně, a to vždy nejpozději v termínech do 30. 4. a do 30. 11. kalendářního roku a jeho součástí bude u každého jednotlivého stromu i finanční částka, kterou bude možné poskytnout na jeho adopci, a to pouze bezhotovostním převodem. Pokud se tedy rozhodnete strom adoptovat, kontaktujete správce zeleně, kterým je paní Petra Svobodová (petra_svobodova@pocernice.cz) a ta vám sdělí přesné instrukce jak postupovat od podpisu darovací smlouvy až po termín sázení.

Těšíme se na společnou radost z vysazených stromů v Počernicích.

Vojtěch Šimáček, vedoucí Odboru místního hospodářství

Prev Projektový den 
Next NUTRIE