Akademie umění a kultury pro seniory hl. m. Prahy

Akademie umění a kultury pro seniory hl. m. Prahy

Základní umělecká škola Praha 9, Ratibořická 30 pokračuje ve výuce seniorů v rámci Akademie umění a kultury opět od září 2020 – týká se všech seniorů, kteří již studují a měli toto studium ukončit v červnu 2020. Během září 2020 bude obnoveno studium za účelem jeho řádného ukončení. Jednotliví lektoři budou své studenty kontaktovat.

Do konce září 2020 se mohou přihlásit noví zájemci o tříleté studium v Akademii. Stále jsou ještě volná místa. Ke vzdělávání se mohou přihlásit seniorky a senioři, kteří mají chuť a čas se aktivně věnovat umělecké činnosti na neprofesionální úrovni. Na Akademii se nekonají žádné přijímací zkoušky a jediným kritériem přijetí je zájem o uměleckou činnost pod vedením kvalifikovaných učitelů ZUŠ.

Vzdělávání probíhá formou přizpůsobených individuálních nebo skupinových výuk.

V průběhu vzdělávání nejsou studenti hodnoceni a semestry nekončí žádnou zkouškou (posluchači nestudují podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách).

Délka studia je koncipována na tři roky. Během těchto tří let je studium uzavřeno. Další studenty je možné přijímat až po uplynutí těchto tří let. Každý student může toto tříleté studium absolvovat pouze jedenkrát.  Vzdělávání se obvykle realizuje jednou za čtrnáct dní (účast ve výuce se zaznamenává do indexu). Účastník studia, který po třech letech splní stanovené podmínky, se stane absolventem Akademie a je mu vydán certifikát na slavnostní promoci.

Více informaci na webových stránkách: www.zus-hp.cz.

 

Libor Zíka, ředitel ZUŠ, Praha 9, Ratibořická 30

Prev Počernické veletrhy
Next Spolek SC Xaverov připravuje výstavu ke 100 letům fotbalu v Horních Počernicích