Aktivity projektu MAP II v době pandemie Covid-19

Aktivity projektu MAP II v době pandemie Covid-19

Projekt MAP II vzdělávání MČ Praha 20 (reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009117) se již déle než rok potýká s omezeními způsobenými pandemií Covid-19. Bohužel mnoho naplánovaných implementačních aktivit se nemohlo uskutečnit – např. výjezdní vzdělávací pobyty pro pedagogy nebo návštěvy škol k načerpání inspirace a sdílení zkušeností. I přes všechna omezení se však daří pořádat zajímavé akce směřující k podpoře škol i rodičů při realizaci distanční výuky. K úspěšným aktivitám lze zařadit podzimní sérii online školení pro rodiče na téma Google Classroom a MS Teams, dvou prostředí, ve kterých školy v Horních Počernicích distanční výuku realizují. Od začátku tohoto kalendářního roku jsme realizovali v rámci projektu např. sérii seminářů s psycholožkou a terapeutkou na téma práce s dětmi s SPV či velmi praktický online seminář pro pedagogy MŠ na téma Montessori pedagogiky a jak jí využít pro rozvoj dětí.

Do konce projektu plánujeme uskutečnit ještě několik zajímavých online seminářů jak pro pedagogy, tak pro rodiče, sledujte proto náš facebookový profil MAP vzdělávání Praha 20, kde se včas dozvíte podrobnosti o těchto akcích. Pokud máte tip na zajímavý seminář, dejte nám vědět.

Více o projektu MAP naleznete na webových stránkách ÚMČ Praha 20 v sekci MAP: https://www.pocernice.cz/map-mc-praha-20/.

Pokud se chcete aktivně zapojit do projektu MAP např. formou členství v pracovních skupinách a podílet se na zlepšování kvality vzdělávání v Horních Počernicích, kontaktujte nás prosím na adrese: projektmap@pocernice.cz.

Autor: Projektový tým MAP II

Prev Vláda schválila konečnou podobu podmínek pro provoz zahrádek restaurací
Next Kristine Karhanová Grigoryan: Počernice jsou krásné místo pro život