Aktuální informace o projektu MAP II vzdělávání

Aktuální informace o projektu MAP II vzdělávání

Projekt MAP II vzdělávání MČ Praha 20 (reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009117) se nám přehoupl do své druhé poloviny. V první polovině projektu jsme se věnovali aktualizaci analytické části MAP a teď přichází na řadu aktualizace jeho strategické části. V květnu jsme diskusi nad tímto tématem otevřeli v pracovních skupinách MAP, které se sešli on-line. V této diskusi budeme pokračovat i během červnových setkání pracovních skupin a celou aktualizaci Strategického rámce MAP dotáhneme během letních měsíců a v září bude předložen ke schválení Řídícímu výboru MAP.

V září připravujeme ve spolupráci s počernickými organizacemi, které se věnují volnočasovému vzdělávání dětí a žáků, již 4. ročník Veletrhu volného času. Veletrh se bude konat první školní den a budete mít možnost se seznámit s aktuální nabídkou volnočasových aktivit v Horních Počernicích. Na veletrhu bude k dispozici i aktuální brožura – Nabídka Formálního a neformálního vzdělávání a sportu pro děti a mládež do 15 let v Horních Počernicích, která nabízí ucelený přehled všech aktivit a organizací pro školní rok 2020/2021.

Pro žáky především 8. a 9. ročníků připravujeme Veletrh středních škol.

Více o projektu MAP naleznete na webových stránkách ÚMČ Praha 20 v sekci MAP: https://www.pocernice.cz/map-mc-praha-20/.

Pokud se chcete aktivně zapojit do projektu MAP např. formou členství v pracovních skupinách a podílet se na zlepšování kvality vzdělávání v Horních Počernicích, kontaktujte nás prosím na adrese: projektmap@pocernice.cz.

Projektový tým MAP II

Prev ŠKOLNÍ ULICE
Next PODPORA PODNIKATELŮ A KULTURA V HORNÍCH POČERNICÍCH ZASE OŽÍVÁ