Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku: Odcházím na vrcholu

Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku: Odcházím na vrcholu

Alexandra Kohoutová nastoupila do pozice ředitelky Chvalského zámku v den, měsíc i rok, který symbolizují jedničky, tedy 1. 11. 2011. A byly to jedničky šťastné, neboť od té doby se jí podařilo zámek pozvednout na skutečný vrchol. O úžasných akcích a výstavách se mluví v televizi, novinách či rádiích. Co je však nejdůležitější, obrovský zájem o zámecké dění je v řadách široké veřejnosti. Na zámek se rodiny i školy rády vracejí, což je ta nejlepší vizitka nejen pro Sašu, ale celý její tým.

hpz-66

Pro Sašu je však tento měsíc poslední, který na zámku stráví. Její pracovní život se nyní bude ubírat jiným směrem, a my jí přejeme, aby tato další životní etapa byla stejně úspěšná, jako ta nynější.

Sašo, ke konci ledna končíš tady na zámku, po čem se ti bude nejvíce stýskat?

Bude se mi strašně moc stýskat, zámek považuju za své třetí dítě, mám k němu citový vztah, podařilo se mi vše dobře nastavit, za což jsem ráda. Stýskat se mi bude především po lidech, mém týmu, i po té volnosti kreativně realizovat cokoli jsem si kdy vymyslela já či mí spolupracovníci. Tahle práce mě velice bavila, naplňovala, byla to velká výzva a dala jsem jí celé srdce. Když si vzpomenu na dobu, kdy jsem nastoupila do nově zřízené příspěvkové organizace, kdy nebyl jasný program, zaměření, cílová skupina nebo co se bude dít… Zámek byl prázdný a smutný. Teď je plný života a je za tím spousta energie a práce. Bylo to jako budování takové malé firmy.

Opouštíš zámek na vrcholu. Je to tím, že už jsi dosáhla určité mety a asi již není kam stoupat výš?

Chvalský zámek je skutečně na vrcholu, je tady nejlepší tým lidí, který zde kdy byl, i nejlepší akce a výstavy, co jsme kdy měli. Opravdu vše se daří. Nicméně já jsem člověk, který potřebuje stále něco nového „stavět“ a realizovat, a tak jsem se po 6 letech rozhodla jít za další výzvou, která mě snad posune zase dál.

chvalapeceni-4

Za ty roky jsi uspořádala mnoho výstav či akcí, která z nich byla nejúspěšnější?

Rozdělila bych to na výstavy a akce. Přelomová výstava byla výstava Ateliér Jiřího Trnky na Chvalském zámku v roce 2016, která byla opravdu nejvýznamnější, bylo těžké ji získat a zajistit pro ni financovaní. To úsilí ale stálo za to, protože díky této výstavě se o Chvalském zámku mluvilo po celé České republice a nyní získáváme další zajímavé výstavy, jako je teď mimořádná výstava „Jiří Brdečka 100 let – Od Limonádového Joa k zázrakům animace“. Tvůrci a organizátoři této výstavy se o nás dozvěděli právě díky výstavě o Trnkovi.

Nejúspěšnější – co se návštěvnosti týče – za celou téměř desetiletou éru otevření zámku pro veřejnost, byla výstava „Šťastný Krtek slaví 60. narozeniny“, která proběhla od 9. 9. do 3. 12. 2017, takže ten vrchol, o kterém mluvíme, je skutečný. Tuto výstavu za necelé tři měsíce jejího trvání navštívilo 11 712 návštěvníků a tržba ze vstupného činila 578 560 Kč.

Velmi hrdí jsme však byli i na výstavu „Jak se žije v Horních Počernicích“, která proběhla v roce 2013. Část této výstavy je nyní stále k vidění na zámku jako stálá expozice – jedná se o panely o historii a životě v Horních Počernicích.

Z akcí jsou velmi oblíbené a úspěšné pohádkové víkendy, které pořádáme od roku 2012. Jedná se o komentované prohlídky výstav s pohádkovými postavami z naší zámecké družiny, kterou jsme za ta léta vybudovali. První princeznou, která provázela Chvalským zámkem, byla Popelka a postupně k ní přibyla celá družina: Šípková Růženka, Zlatovláska, princezna Koloběžka I., víla Ohnivka i Meluzínka, rytíři Jan ze Chval a Bludný rytíř, skřítek Matýsek, zámecký sluha, kuchařka i šašek. Má role byla vždy jasná – role královny – a to je úloha, kterou již na žádném místě ve své kariéře nikdy zastávat nebudu. I když se říká: „Nikdy neříkej nikdy.“ Nicméně naše pohádkové postavy se umějí flexibilně obměnit či proměnit, například nyní u výstavy „Jiří Brdečka 100 let“ provázejí Limonádový Joe, Tornádo Lou či hrabě Teleke z Tölökö. Nádherné jsou akce jako „Strašidelná noc na zámku se svítícími přízraky“, „Tajemná noc s celou královskou družinou“ a má asi nejoblíbenější akce „Svatojánský bál princezen, rytířů a princů“ na nádvoří zámku. Všichni máme rádi i tradiční akce jako „Živý betlém“, „Zavírání Vánoc“, „Čarodějnice“ a tak dále.

Nicméně za úspěšností zámku není jen kvalitní programová a obsahová náplň, ale podstatnou měrou i velmi účinný marketing, PR a skutečnost, že já i mí spolupracovníci jsme do své práce dali vše.

1-26

Už znáš svého nástupce či nástupkyni?

Ještě nevíme, do konce prosince 2017 probíhalo výběrové řízení, ze kterého během ledna komise a Rada MČ Praha 20 vybere nejvhodnějšího kandidáta. Nicméně velmi bych si přála, aby nový ředitel či ředitelka Chvalského zámku pokračoval v tom, co se tak úspěšně podařilo mně a mému týmu nastavit.

Jak se za dobu tvého působení na zámku změnila návštěvnost?

Návštěvnost i tržba se za dobu mého působení zvýšila trojnásobně. V roce 2011, kdy jsem nastupovala, byla roční návštěvnost 10 940 návštěvníků, kterou se podařilo v průběhu let zvýšit na maximální návštěvnost 27 569 návštěvníků.

lampionovypodskali-56

Podařilo se ti splnit si všechny vize, s kterými jsi do funkce nastupovala?

Ano, podařilo se mi všechny své vize uskutečnit. Má koncepce zámku byla zaměřená na rodiny s dětmi a školy a byly to právě výstavy a pohádkové akce, které se prokázaly natolik životaschopné, že jsou i po šesti letech úspěšné a nadále je pořádáme.

Je něco, co se uskutečnit nepodařilo?

Chtěla jsem ještě oslavit 10leté výročí zámku, ale jak už to tak v životě bývá…

Jak to bude teď s provozem, než se zapracuje nástupce. Jak dlouho dopředu jsou plánované výstavy?

Můj nástupce může být velmi klidný. Výstavy jsou naplánovány do počátku roku 2019 a doprovodné akce se budou opakovat v zažitém pořádku. Proběhnou tedy všechny pohádkové akce, bály, strašidelné i tajemné noci, koncerty, trhy, poutě i tradiční akce. Podařilo se mi naplánovat program i na Čarodějnice na Chvalské tvrzi 2018, kdy oslavíme 10 let od otevření zámku pro veřejnost, takže se můžete těšit na opravdu pěknou oslavu. Jsem hrdá na to, že jako hlavní hvězda večera vystoupí mladá talentovaná a úspěšná zpěvačka Ewa Farna a jako stříbrný hřeb večera skupina Děda Mládek Ilegal Band. Na počernické „Čáry“ se přijdu podívat jako obyčejný návštěvník, ale budu vědět, že na tom hezkém programu ještě mám svou zásluhu. A to se bude týkat i zámeckých výstav a pravidelných akcí.

Komu bys ráda závěrem poděkovala?

Poděkovat bych na prvním místě chtěla zámeckému týmu – lidem, se kterými se mi skvěle pracovalo a i naše mezilidské vztahy byly vždy hezké a velmi přátelské. Konkrétně děkuji naší produkční Rozce Beránkové, kurátorovi výstav Ondřeji Sedláčkovi, účetnímu Tomáši Krutskému, vedoucí recepce Andree Proškové, recepční a grafičce Zuzce Dejmkové, správci zámku Kamilu Tatarovi, recepční Janě Sedlákové a technikovi Ludvíku Boudovi. Ještě bych chtěla poděkovat za výbornou spolupráci Radě a Zastupitelstvu MČ Praha 20, pak všem spolupracujícím příspěvkovým a neziskovým organizacím a spolkům a samozřejmě všem návštěvníkům a obyvatelům Horních Počernic za přízeň a podporu. Horní Počernice stále zůstávají mým opravdovým domovem a Chvalský zámek budu vždy považovat za své dítě.

Lenka Bartáková

Prev Lednový rozhovor se starostkou
Next Beseda s Václavem Moravcem