Alianční modlitební týden

Alianční modlitební týden

Na počátku roku se místní církve už mnoho let schází v rámci ekumenického Aliančního modlitebního týdne a společně se modlí, zamýšlejí nad aktuálními tématy a povídají si. Nejinak tomu bylo i v lednu roku 2020.

cirkev2

Tento rok byla naše shromáždění propojena s myšlenkami J. A. Komenského, který zemřel před 350 lety a uvedena jeho citátem:

„Děkuji Bohu, který chtěl, abych zůstal po celý život mužem touhy.“

Společně se scházíme každý den v jiné církvi, kazatelé hostujících církví poslouží zamyšlením a poté následují společné modlitby. Mezi naše modlitby patří i prosby za naše město, za všechny obyvatele, za vzájemnou toleranci a spolupráci.

Věříme, že i tím přispíváme k tomu, aby se nám zde žilo příjemně a abychom si i v této době vážili všech darů, které nám Pán Bůh dává, byli za ně vděčni a dělili se o ně se svým okolím.

cirkev1

Kazatelé místních církví

 

Prev U NÁS SMŮLA POMÁHÁ!
Next Školka v devítce, devítka ve školce