Autovraky v Horních Počernicích

Autovraky v Horních Počernicích

Za uplynulý rok bylo ve spolupráci s občany nahlášeno na Dopravní odbor zhruba 25 vraků.

Celý proces odstavení těchto vozidel z pozemní komunikace je zdlouhavý a může trvat i několik měsíců. Největší kumulace vraků je bohužel na veřejném parkovišti za benzinovou pumpou v ulici Mezilesí. Na tomto místě bylo za rok 2020 nahlášeno více jak pět vraků.

Dále ve spolupráci s MHMP – Odborem pozemních komunikací a drah, který je silničním správním úřadem na páteřní komunikaci v Horních Počernicích ul. Náchodská, Božanovská a Ve Žlíbku, byly odstraněny legendární vraky stojící nedaleko hřbitova na Náchodské. Některé tam byly i pět let (viz foto).

 

Vrak, který stál mnoho let a v protisměru – ulice Náchodská

Ostatní komunikace, na kterých je příslušným silničním správním úřadem ÚMČ Praha 20 – Odbor životního prostředí a dopravy a kde došlo také k nahlášení vraků v roce 2020/21, jsou např. ulice Jizbická, Češovská, Mečovská, Otovická, Libuňská, Lukavecká, Lhotská, Hermanická, Třebešovská, Běchorská, Mezilesí, Na Chvalce, Zdoňovská.

Za vrak je považováno takové silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla, nebo které není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku. Takové vozidlo je zakázáno odstavovat na pozemních komunikacích. Dále je zakázáno na pozemních komunikacích odstavovat silniční vozidlo, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou. To, zda je, nebo není na vozidle umístěna registrační značka, není rozhodující.

Jestli máte další tip na vrak, který je odstaven a blokuje místo pro vozy, které mají schválený provoz na pozemních komunikacích, prosím, nahlaste ho na e-mail: Jaroslav_koci@pocernice.cz. Do mailu napište adresu s číslem popisným, kde vrak stojí, připojte fotku vraku, fotku SPZ, fotku známky technické kontroly.

 

Jaroslav Kočí, radní

Eva Alexová, místostarostka

 

Prev Reknihy navázaly spolupráci s Prahou - budou pomáhat lidem bez domova
Next Řešení dopravní situace u škol