Lidé žijící v obytné zástavbě Běchovice – Nová Dubeč u plánovaného Pražského okruhu se nemusejí obávat negativních vlivů této dálniční stavby. Od frekventované trasy obytnou zástavbu ochrání valy vysoké až 45 metrů.

„Kvůli chybějícímu úseku mezi D1 a D11 trpí celé hlavní město. Zametáme státu cestičku a chceme projekt rychle posouvat k úspěšnému dokončení. Těžká tranzitní doprava musí mít možnost Prahu objet. Ne do ní vjet, zanechat po sobě znečištěný vzduch v širším centru města, a zase jet dál. My za Prahu pomáháme, jak jsme slíbili státu i městské části Praha–Běchovice. Lidé na Spořilově se už natrpěli dost. Pracujeme také s možností, že při stavbě valů použijeme rubaninu vykopanou při stavbě metra D nebo Městského okruhu. Nákladní auta by nemusela jezdit 50 až 80 kilometrů daleko a budeme tím šetřit městskou kasu za poplatky z deponování i životní prostředí,“ říká náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Ochranná hradba porostlá zelení vznikne na pozemcích, které pro tyto účely již dříve vykoupil Magistrát hl. m. Prahy a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Plocha valů na pozemcích magistrátu je 17,7 hektarů a na pozemcích ŘSD činí 12,6 hektarů.

Odhlučňovací prostor vyplňuje území mezi ulicí Českobrodskou na severu, obytnými domy na východě a navrhovanou mimoúrovňovou křižovatkou Dubeč stavby DO 511 západně a přeložkou silnice I/12 vedoucí jižně od Běchovic.

Stavbu označenou č. 43784 Kompenzační opatření pro SOKP 511 a I/12 požadovala městská část Běchovice na žádost svých občanů, ti se tak zapojili do participačního projektu. Studie počítá s několika variantami valu, ten by mohl dosahovat maximální výšky 35, 40 nebo 45 metrů. Prostor může být funkčně využíván jako lesopark či ovocný sad s volnočasovými aktivitami. Severní vyvýšenina valu pak může plnit funkci rozhledny.

V případě stavby nejvyšší varianty bude zapotřebí navést nejméně 7,72 milionu m3 zeminy, přivést by se mohla hlušina vytěžená ze stavby metra D, čímž by hlavní město mohlo ušetřit přibližně pět miliard korun za její uložení. Stavba musí respektovat funkční, krajinářské a estetické principy. Hradbu bude možné překonat stezkami pěšky či na kole, dostupné zůstane také parkoviště P+R Běchovice u Českobrodské.

Urbanisticko architektonickou studii zemních valů vyhotovila společnost SATRA. Autoři studie navrhují nejprve vybudovat ochranné valy a zeleň a poté teprve začít se stavbou silnice. Magistrátní odbor investic nyní zajistí vypracování podkladových studií a průzkumů pro zpracování dokumentace EIA a projektové dokumentace k územnímu řízení.