Blahopřání k významnému životnímu jubileu

Blahopřání k významnému životnímu jubileu

Mezi pedagogické pracovníky, kteří působí v základních školách v Horních Počernicích a každodenně předávají znalosti z mnoha oblastí svým žákům, a to od prvňáčků až po žáky devátých tříd, kteří se rozhodují o dalším svém životě a formě studia patří stále i navzdory svému odchodu do důchodu pedagog, kterého není nutné představovat, neboť byl aktivním členem pedagogického sboru ZŠ Ratibořická. Ten, jehož profesní láskou byla pedagogická činnost, která ho provázela celý život, je pan Mgr. Miloslav Podzimek.

Jeho volba učitelské profese je spjata s rokem 1950, kdy po ukončení gymnázia maturitní zkouškou začal učit na prvním stupni. Své vzdělání prohluboval na vyšší pedagogické škole, kde v roce 1957 úspěšně složil státní zkoušky a jeho oborem se stal český jazyk a hudební výchova. Jeho práce ve školství, kdy vztah učitele a žáka při předávání znalostí a moudrosti byl pro něj vždy prioritní, byla též obohacena zkušenostmi z funkce zástupce ředitele  a následně i ředitele hornopočernické základní školy, kterou vykonával několik let.

Svoji profesní cestu učitele, po níž se vydal a každoročně tak pomyslně navyšoval počet zvládnutých „kilometrů“, které se daly přirovnat k času strávenému aktivní pedagogickou činností, obohatil koníčkem, kterým byl zeměpis a cestování. Dokázal s noblesou rozvíjet znalosti a aktivity žáků, a to nejen výukou, ale i přípravou zajímavých výletů po naší republice i v Evropě pro ně i své kolegy. Pro jeho profesionalitu, životní moudrost a lidskost si ho váží doslova stovky bývalých žáků i kolegů. Povolání učitele pro něj bylo skutečné poslání a ani nyní v čase důchodového klidu tomu není jinak. Učitelskou lásku má v srdci stále. V roce 2010 byla Mgr. Miloslavu Podzimkovi udělena medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za jeho celoživotní tvůrčí pedagogickou činnost v základním školství.

 

  1. leden 2022 je významným dnem v jeho životě, neboť je spojen s jeho životním jubileem.

 

MČ Praha 20 popřála v tento den při příležitosti 90. narozenin Mgr. Miloslavu Podzimkovi mnoho zdraví a spokojenosti v jeho osobním životě a předala mu dárek v podobě skleněného glóbusu.

 

 

Helena Víchová

odbor sociálních věcí a školství

Prev Pouť na Bártlovce
Next Únor