Blokové čištění komunikací

Blokové čištění komunikací

V pátek 16. 3. 2018 od 8 do 14 hodin bude prováděno blokové čištění sídliště I – Mezilesí

a sídl. II – Lhotská včetně přilehlých ulic – Libošovická, Běchorská.

V pátek 23. 3. 2018 od 8 do 14 hodin blokové čištění sídl. III Pavlišovská, U Jeslí, Ruprechtická,

Ratibořická, Komárovská a Chodovická.

Další komunikace v obci budou čištěny v 2. polovině března a v průběhu dubna a května.

Všechny čištěné úseky s parkujícími vozidly budou označeny dopravními značkami.

Žádáme majitele vozidel, aby svojí kázní přispěli k zajištění řádného úklidu komunikací

po zimním období.

Píša Jaroslav, vedoucí OMH

Prev Těžba poškozených stromů
Next Nové uliční hodiny