Březnový rozhovor se starostkou

Březnový rozhovor se starostkou

V březnovém rozhovoru se starostkou Hanou Moravcovou jsme si povídaly o útoku, který skončil vraždou a pokusem o vraždu, podpoře podnikatelů v rámci projektu Podaná ruka i investicích, které městskou část během roku čekají.

 

V březnu došlo v Horních Počernicích k vraždě a pokusu o vraždu. Jednalo se o počernické občany?

Ano jednalo se o mladíky v rozmezí 20 – 25 let. V dnešní době je bohužel naše společnost taková, že drogy jsou lépe dostupné, mladí lidé mají více peněz, takže jsou pro ně i lépe získatelné. Navíc takové věci by se možná nemusely stávat, kdyby si lidé více všímali svého okolí a hlavně se nebáli to řešit. Společnost je lhostejná a negativní věci nechce vidět a hlavně řešit. Přála bych si, aby lidi lépe komunikovali s policií a nebáli se oznámit, když slyší, že se někde konzumují drogy. Já se až po této smutné události od občanů dověděla, kde všude se zde drogy braly.

vystrizek

Dle informací policie se jednalo o drogově závislého člověka. Vím, že se to dá těžko monitorovat, ale máte představu, kolik takových lidí žije na území Horních Počernic?

Netuším, ale bojím se, že to číslo by mohlo být mnohem větší, než by kdokoliv z nás předpokládal.

Budete v návaznosti na tuto událost více kontrolovat vytipovaná místa?

Určitě, v součinnosti se státní i městskou policií budeme více kontrolovat pohyb osob na ulici, zejména v nočních hodinách a na místech, kde je pravděpodobné, že se tito lidé budou scházet. S výskytem závislých osob samozřejmě souvisí i více drobných krádeží. Je třeba nenechávat nic v autech, kola, vše co se dá prodat, tak si více hlídat. Jakmile nebudou mít závislé osoby možnost získání peněz, stáhnou se jinam. Ale znovu apeluji na občany, jakmile uvidíte či uslyšíte, že někdo bere drogy, upozorněte na to polici či náš úřad. Vše je naprosto anonymní, ale je potřeba se nebát a na možné riziko upozornit.

Probíhá preventivní informovanost ve školách?

Na všech našich školách probíhá prevence kriminality standardně bez ohledu na to, zda se něco děje či nikoliv.

Kolik zde máme policistů a jakou činnost vykonávají?

Pro Horní Počernice je v aktivní službě je devět strážníků Městské policie. Máme stálý požadavek na ředitelství o navýšení počtu.

Činnost policie spočívá v udržení pořádku na katastru, o který se starají. Městská policie by měla zajištovat pořádkovou denní i noční činnost, státní řeší trestné činy. Bohužel naše policie řeší denně krádeže za 200 Kč v marketu, místo toho, aby kontrolovala, jestli je tady v ulicích pořádek, nejsou tady opilci nebo právě zmiňovaní feťáci a dealeři, a to si myslím, že je špatně. Jsme obklopeni velkými nákupními centry, kde je několikrát denně volána policie i k malým krádežím, kam musí vyjet.

Výroční zprávy o činnosti jak Policie ČR tak Městské policie mohou občané najít na webu úřadu v sekci Občan – bezpečnost nebo zde.

Přicházíte s projektem podpory podnikatelů, můžete prozradit, co se za ním skrývá?

Primárním cílem projektu Podaná ruka je propojení podnikatelské sféry Horních Počernic a okolí s vrstvou obyvatel Horních Počernic, kteří se dočasně či dlouhodobě řadí mezi potřebné, tedy podporované osoby, prostřednictvím možnosti poskytnout a čerpat slevy na služby či zboží. Jedná se o sociální, komunitní projekt lokálního a regionálního významu. Sekundárním cílem projektu je zvýšení povědomí a příliv nových zákazníků pro poskytovatele slev, tedy maloobchodníky a další subjekty poskytující služby, které se do projektu zapojí a jejich podpora ze strany vlastníka projektu. Na projektu spolupracujeme s místní Střední odbornou školou pro evropskou administrativu, kde nám v rámci výuky diplomacie a PR kroužku studenti pomůžou například s prezentací.

vystrizek

Jak se do projektu mohou podnikatelé zapojit?

Podnikatel, obchodník nebo jiný ekonomický subjekt, který se zapojí do projektu, se dobrovolně zavazuje poskytnout slevu z ceny nákupu svých produktů nebo služeb občanům, kteří jsou držiteli karty Podaná ruka. Určení produktů či služeb, na které se sleva vztahuje, je plně v kompetenci poskytovatele. Lze poskytnout slevu na jednu, několik nebo všechny komodity/služby. Minimální výše slevy je 5 % z ceny. Poskytovatel stvrdí souhlas se zapojením do projektu svým podpisem na evidenčním listu, který vydá MČ. Provozovna poskytovatele slev je označena nálepkou s logem projektu a dalšími marketingovými materiály.

Jakou motivaci máte pro podnikatele, kteří se do projektu zapojí?

Chystáme několik motivačních kroků, do nichž patří hlavně zvýšení o povědomí konkrétně poskytovaných služeb a s tím spojený příliv zákazníků, dále pro podnikatele chystáme reklamní prostor v E-zpravodaji zdarma, reklamní prostor na webu projektu zdarma, kde bude firemní prezentace, aktuality, mapa a další. Budou mít možnost využít nově zřizované právní poradny v Místní veřejné knihovně aj.

Koncem února jste schválili rozpočet, je opět přebytkový?

Ano, od roku 2011 máme přebytkový rozpočet, za což jsem opravdu ráda. Podařilo se nám získat víc peněz i od MHMP a tak budeme moci udělat více investic.

Jaké významné investice se během letošního roku budou realizovat a jaká je jejich předpokládaná cena?

Letos se budou realizovat tyto projekty: venkovní sportovní hřiště ve Svépravicích ( 2,6 mil. Kč); půdní vestavba na bytové domy (16,5 mil. Kč); rekonstrukce ČOV na moštárnu  (3,5 mil. Kč); bytové domy Mezilesí (1,6 mil. Kč); rozšíření DPS s denním stacionářem  (15 mil. Kč); FZŠ Chodovická (3,6 mil. Kč); ZŠ Stoliňská (2 mil. Kč); ZŠ Spojenců (3 mil. Kč); Letní divadlo v přírodě (0,4 mil. Kč); oprava fasády Špýchar (0,85 mil. Kč); rekonstrukce Stodoly (3,6 mil. Kč); tělocvična v ulici Jívanská  (5 mil. Kč). Zároveň letos uděláme projektové dokumentace na vícegenerační dům (1 mil. Kč) a bytový dům (1 mil. Kč).

 

Jak bude radnice hospodařit v roce 2017?

Příjmy 146,7 mil. Kč

SPRÁVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Dotace hl. m. Prahy: 91,8 mil. Kč podíl na příjmech hl. m. Prahy. Jedná se o daň z příjmů fyzických osob, počet obyvatel, rozloha MČ, počet žáků ZŠ a MŠ, dle plochy zeleně, dle vozovek mimo správu TSK.

Dotace ze státního rozpočtu: 10,8 mil. Kč příspěvek na výkon státní správy.

Majetkové daně: 22,8 mil. Kč daň z nemovitosti.

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM

Vybrané nájemné: 22,5 mil. Kč nájemné z nemovitého majetku MČ.

Běžné výdaje 142 mil. Kč

Úřad MČ: 60,4 mil. Kč mzdové náklady.

Školství a kultura: 43,3 mil. Kč pro příspěvkové organizace.

Investice v roce 2017: 124,8 mil. Kč.

Investice jsou kryty převodem finančních prostředků z roku 2016. Finanční rezerva Rady MČ je ve výši 15 mil. Kč.

 

Prev Mimořádné zasedání zastupitelstva
Next Atletika v dalším pololetí

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment