Bytový dům Náchodská

Bytový dům Náchodská

Naše městská část uzavřela dne 27. 12. 2021 smlouvu o dílo na o novostavbu dvoupodlažního nepodsklepeného bytového domu se 7 malometrážními byty, na místě získaném demolicí původního objektu Náchodská 865. Smluvním zhotovitelem je společnost EUbuilding, a. s., za cenu 21,976.437 Kč včetně DPH a termínem dokončení 10. 1.  2023. Na stavbu byla poskytnuta dotace z Fondu rozvoje dostupného bydlení hl. m. Prahy ve výši 14 385 000 Kč.

aktuality_bytovy dum

 

Prev UZAVŘENÍ BUDOVY ÚMČ JÍVANSKÁ 647
Next Jubilejní Novoroční běh v Horních Počernicích