DOPRAVA

Posudek o vlivech záměru “Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1” na životní prostředí

Posudek o vlivech záměru “Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1” na životní prostředí

Omezení silniční dopravy na území hl. m. Prahy

Omezení silniční dopravy na území hl. m. Prahy

Zastávky „na znamení“

Zastávky „na znamení“

Na území hl. m. Prahy budou probíhat akce, které budou mít vliv na silniční provoz na pozemních komunikacích

Na území hl. m. Prahy budou probíhat akce, které budou mít vliv na silniční provoz na pozemních komunikacích

Odklonění linky č. 224

Údržba ul. Náchodská

Údržba ul. Náchodská

Výluka MHD z důvodu havárie vodovodu

Výluka MHD z důvodu havárie vodovodu

Rekonstrukce Náchodské ulice

Rekonstrukce Náchodské ulice

Prázdninový provoz PID

Prázdninový provoz PID

Prázdninová údržba ul. Náchodská

Prázdninová údržba ul. Náchodská