DOPRAVA

Akce s dopadem na dopravu v hlavním městě od 18. 12. 2017

Akce s dopadem na dopravu v hlavním městě od 18. 12. 2017

Úprava jízdních řádů

Úprava jízdních řádů

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provední záměru silničního okruhu kolem Prahy – úsek Běchovice – D1 na životní prostředí

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provední záměru silničního okruhu kolem Prahy – úsek Běchovice – D1 na životní prostředí

Na území hl. m. Prahy budou probíhat akce, které budou mít vliv na silniční provoz na pozemních komunikacích

Na území hl. m. Prahy budou probíhat akce, které budou mít vliv na silniční provoz na pozemních komunikacích