DOPRAVA

Oprava komunikace Ve Žlíbku

Oprava komunikace Ve Žlíbku

S jízdenkou PID vlakem až do Mladé Boleslavi od 1. 10. 2017

S jízdenkou PID vlakem až do Mladé Boleslavi od 1. 10. 2017

Veřejné projednání Silničního okruhu kolem Prahy

Veřejné projednání Silničního okruhu kolem Prahy

Posudek o vlivech záměru “Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1” na životní prostředí

Posudek o vlivech záměru “Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1” na životní prostředí

Omezení silniční dopravy na území hl. m. Prahy

Omezení silniční dopravy na území hl. m. Prahy

Zastávky „na znamení“

Zastávky „na znamení“

Na území hl. m. Prahy budou probíhat akce, které budou mít vliv na silniční provoz na pozemních komunikacích

Na území hl. m. Prahy budou probíhat akce, které budou mít vliv na silniční provoz na pozemních komunikacích

Odklonění linky č. 224

Údržba ul. Náchodská

Údržba ul. Náchodská

Výluka MHD z důvodu havárie vodovodu

Výluka MHD z důvodu havárie vodovodu