Breaking news
Please be sure that you have selected breaking slider posts, you can do it by adding/editing a post that you want to see in the slider.

MŠ Chodovická

RODIČE RODIČŮM 2021

RODIČE RODIČŮM 2021

Co se v mládí naučíš….

Co se v mládí naučíš….

Chodovická pomáhá

Chodovická pomáhá

Krásná odpoledne v zahradě MŠ Chodovická

Krásná odpoledne v zahradě MŠ Chodovická

Zápis do mateřských škol

Zápis do mateřských škol

Hledáme pomocníky na stavbu betlému v zahradě MŠ Chodovická

Pouť ve školce

Pouť ve školce

Zdravá svačinka hrou

Zdravá svačinka hrou