Breaking news

ZŠ Bártlova

Zdravíkova cesta

Zdravíkova cesta

V Bártlovce se nejen učíme

V Bártlovce se nejen učíme

Podzimní pouť

Podzimní pouť

Teribear hýbe Prahou i Bártlovkou

Teribear hýbe Prahou i Bártlovkou

ZPRÁVY Z BÁRTLOVKY

ZPRÁVY Z BÁRTLOVKY

Zprávy z Bártlovky

Zprávy z Bártlovky

Čarodějnice ve škole

Čarodějnice ve škole

Projektový den 

Projektový den 

Projektové dny v Bártlovce

Projektové dny v Bártlovce

Canisterapie v družině

Canisterapie v družině