Z ÚŘADU

Setkání občanů s radními v lokalitě Počernice-střed

Setkání občanů s radními v lokalitě Počernice-střed

Systémová opatření k regulaci černé zvěře

Systémová opatření k regulaci černé zvěře

Zkapacitnění ČOV Horní Počernice – Čertousy

Zkapacitnění ČOV Horní Počernice – Čertousy

Úřad městské části Horní Počernice se distancuje od nabídky společnosti Terra Group

Úřad městské části Horní Počernice se distancuje od nabídky společnosti Terra Group

Hlášení havárií na inženýrských sítích

Hlášení havárií na inženýrských sítích

Mimořádné zasedání zastupitelstva

Mimořádné zasedání zastupitelstva

Mobilní sběr nebezpečného odpadu v dubnu

Mobilní sběr nebezpečného odpadu v dubnu

Příští týden bude omezena možnost vyřízení agendy hrobových míst

Příští týden bude omezena možnost vyřízení agendy hrobových míst

Ptačí chřipka zažehnána

Ptačí chřipka zažehnána

Hlášení havárií na inženýrských sítích

Hlášení havárií na inženýrských sítích