Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

ZŠ Bártlova se již 3. rokem zúčastnila projektu: Celé Česko čte dětem. Zapojili jsme se v rámci 11. ročníku, kdy probíhal zároveň i týden knihoven a to Týdnem čtení. V celé škole jsme si celý týden hlavně četli. V pondělí jsme celoškolní akci zahájili velmi milou návštěvou herečky paní Ivany Andrlové.

Prvnímu stupni krásným hlasem přečetla pohádku z knihy Zlatovláska od Karla Jaromíra Erbena a 2. stupni úryvek z knihy Útěk Kryšpína N. od Ivony Březinové. Četli všichni žáci napříč školou a těm nejmenším četli učitelé či asistenti. Projekt byl realizován ve třídách na židlích, na koberci nebo jak kdo zrovna chtěl. Také se četlo v tělocvičně nebo v naší úžasné venkovní učebně, která nám slouží také jako školní knihovna. Akce probíhala velmi poklidně a úspěšně. Žáci se učili respektovat jeden druhého, uvědomovali si, jak být k sobě ohleduplnější a díky organizaci čtení se v některých z nich začalo projevovat i více samostatnosti. Cílem bylo žáky vzájemně socializovat, sblížit a zároveň zbavit určitých obav a trémy. Četly se knihy na pokračování, pohádky, příběhy a také různé říkanky. Dále se do čtení zapojila a zároveň nám celou akci zakončila jedna milá dáma – písničkářka Jana Rychterová se svým úžasným pohádkově hudebním vystoupením. Oběma dámám bychom chtěli moc poděkovat za to, že k nám přijely a celou akci svými projevy příjemně obohatily. Bylo to krásné.

Andrea Bušová, učitelka

 

Prev Starting a Long Distance Relationship Online
Next Will you be Afraid of Online Dating? Here Are Some Useful information