Červen v Bártlovce

Červen v Bártlovce

Mobilní dopravní hřiště v Bártlovce

skoly_bartlovka_dopravni-hriste

Díky Nadaci ČEZ a projektu Pomáhej pohybem si naši žáci mohli v praxi upevnit znalosti z dopravní výchovy, které získávají během školního roku pouze teoreticky. V květnu a červnu jsme realizovali celoškolní projekt dopravní výchovy. Žáci ZŠ se učili ve třídách, pracovali s interaktivním programem a teoreticky se připravovali na praktickou část projektu. Mobilní dopravní hřiště, které jsme si díky Nadaci ČEZ mohli pořídit, jsme připravili na školním hřišti, kde si žáci několikrát vyzkoušeli různé dopravní situace – nejdříve jako chodci, později n a koloběžkách. Všichni byli seznámeni s nutností používat ochranné pomůcky a se základy první pomoci. Koncem června si celý projekt vyzkoušely také děti z naší mateřské školy na Proseku. Všechny tato nová zkušenost nadchla a těší se na pokračování v září.

Pavlína Rychtaříková, zástupkyně ředitelky

 

Metrostav

skoly_bartlovka_metrostav

Ve středu 7. 6. jsme vyrazili na den otevřených dveří do Metrostavu. Akce se zúčastnili kluci a pár dívek od 5. do 9. třídy a, jak to sami zhodnotili, byl to nejhezčí výlet za celý školní rok. S pomocí velmi milých pracovníků si žáci mohli vyzkoušet různé stroje, nářadí, stavební výtah, terénní auta na dálkové ovl&aacu te;dání a prohlédnout si jeřáby a veškeré zařízení. Pavlína Rychtaříková, zástupkyně ředitelky

Co se mi líbilo v Metrostavu?

Viděl jsem skákací hrad s nápisem Metrostav. Byla tam obří skluzavka. Dostali jsme bonbony, které jsme chytali na pásu, a k snídani jsme měli klobásu s chlebem a hořčicí. Pak jsme viděli pána, který tancoval s bobíkem (bagr). To bylo úžasné!

Všechno jsme si mohli vyzkoušet, byly tam i tři soutěže. Měli jsme soutěž, kde jsme pracovali s bagrem. Museli jsme naložit špalky ze dřeva. Byl jsem první. Moc a moc se mi v Metrostavu líbilo! 

David Novotný, 6. ročník

Prev Den dětí
Next Na území hl. m. Prahy budou probíhat akce, které budou mít vliv na silniční provoz na pozemních komunikacích