CHCETE PŘÍMÉ AUTOBUSOVÉ SPOJENÍ HORNÍCH A DOLNÍCH POČERNIC? POŠLETE NÁM SVÉ PŘIPOMÍNKY!

CHCETE PŘÍMÉ AUTOBUSOVÉ SPOJENÍ HORNÍCH A DOLNÍCH POČERNIC? POŠLETE NÁM SVÉ PŘIPOMÍNKY!

Ve středu 23. 1. 2019  byl zástupcům městských částí Praha 14, Praha 20 a Dolní Počernice zástupci ROPIDu představen  dokument „Rozvoj linek PID v Praze 2019 – 2029“ .

V digitální podobě se tento dokument nachází zde:

https://pid.cz/o-systemu/rozvoj-linek-pid-v-praze-2029/

Kapitola A.13 tohoto dokumentu se bezprostředně dotýká také naší městské části, Dolních Počernic a Prahy 14. Nově je například navrženo rozdělení linky 224 na linku 204  a linku 224.  Linka 204 by vyjížděla od Nádraží Horní Počernice přes Svépravice a obsluhovala by také Dolní Počernice. Občané by se tak dočkali tolik žádaného přímého spojení Horních a Dolních Počernic.

Nová linka 224 by již nezajišťovala přímé spojení Svépravic s Černým mostem, to by bylo možné s přestupem ve stávající zastávce Ratibořická.

V tištěné podobě se můžete s materiálem seznámit na Odboru životního prostředí a dopravy a v úřední dny nebo kdykoli po telefonické domluvě (telefon 720 449 122).

Připomínky zasílejte do 14. 2. 2019 na Odbor životního prostředí a dopravy na e-mail:  vera_bidlova@pocernice.cz

OŽPD

Mapa: zdroj MČ Praha – Dolní Počernice.

 

Prev Vilma Cibulková pro azylový dům
Next Přistavení kontejnerů na bioodpad v 1. pol. 2019