Chřipka v Praze – skrytý zabiják nebo je možné se bránit?

Chřipka v Praze – skrytý zabiják nebo je možné se bránit?

Bezplatná přednáška na téma chřipka

► KDY?   pondělí 24. září 2018 od 15.30 do 16.30 hodin

 ► KDE?  Hygienická stanice hlavního města Prahy, Rytířská 404/12, Praha 1, velká zasedací místnost

TÉMATA:

Chřipka v sezóně 2017/2018 v Česku, odhad vývoje

MUDr. Martina Havlíčková, CSc.
vedoucí NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav v Praze

 

Chřipka v Praze, komplikace a následky pro zdraví Pražanů, prevence

 MUDr. Zdena Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru, Hygienická stanice hlavního města Prahy

Přihlašování účasti probíhá pomocí online přihlášky – odkaz pro přihlášení: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcX5XOLvQgwSfO3JNNimhrqp40pjsIVU5SxhoC4Had_z6c1A/viewform

případně prostřednictvím kontaktů níže:

Bližší informace: referentka podpory zdraví a zdravotní politiky Bc. Jarmila Fuksová, Kancelář ředitele HSHMP: telefon: 296 336 713; 733 673 953; e-mail: jarmila.fuksova@hygpraha.cz .

V posledních 3 letech bylo v registru Akutních respiračních infekcí ČR (Registr ARI) hlášeno každoročně okolo 300 závažných průběhů laboratorně ověřeného onemocnění chřipkou, z nich přibližně u 1/3 osob došlo k úmrtí. V hlavním městě Praze bylo v sezóně 2017/2018 hlášeno 18 laboratorně ověřených úmrtí, ke kterým nemuselo dojít, pokud by obyvatelé byli očkováni. Celkem 4 zemřelí byli mladší 55 let (jedno dítě 16 leté), ostatních 14 zemřelých bylo ve věku 60+. U všech 18 osob se jednalo o akutně probíhající onemocnění, které v průběhu několika dnů končilo fatálně. V Česku se počet úmrtí, kde je chřipka spouštěcím mechanismem těžkého, následného onemocnění s fatálním koncem, kvalifikovaným odhadem uvádí až 2 000 osob za rok.

Odborná veřejnost, Ministerstvo zdravotnictví ČR a orgány ochrany veřejného zdraví, včetně Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), se proto snaží o to, aby laická veřejnost více využívala nabídky očkování proti chřipce. Každoročně u nás chřipkou onemocní tisíce lidí, v sezóně 2017/2018 jen v Praze onemocněla 1/3 obyvatel. Přesto má Česko, včetně Prahy, v porovnání se světem, jednu z nejnižších proočkovaností proti chřipce (cca 5 %). Přitom existují odborné studie, které uvádí, že nemocnost u jedinců očkovaných proti chřipce je až 5 x nižší než nemocnost očkováním nechráněných osob, očkování snižuje hospitalizaci až o 8 %.

HSHMP se proto před obdobím letošní chřipkové sezóny, ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, VZP a dalšími partnery, intenzivně snaží o zvýšení osvěty očkování proti chřipce jako nejúčinnějšího preventivního opatření. HSHMP již formou písemných sdělení oslovila vybrané významné pražské zaměstnavatele, velká zdravotnická zařízení a Magistrát hlavního města Prahy včetně úřadů městských částí Praha 1 – 22, ve kterých je o preventivním významu očkování proti chřipce informovala a současně nabídla možnost zapojit se do osvětově informačních aktivit na toto téma.

Výše avizovaná bezplatná přednáška je konkrétním příspěvkem HSHMP ke zvyšování osvěty mezi širokou veřejností. V rámci osvětových aktivit se uskuteční také tematická tisková konference. V nejbližších dnech zaměstnanci HSHMP formou osobních návštěv seznámí s tématem významu očkování proti chřipce rovněž vedení zdravotně-sociálních zařízení pro seniory v Praze typu domovů pro seniory, domovů s pečovatelskou službou, léčeben dlouhodobě nemocných a podobně.

Výhodou je, že většina zdravotních pojišťoven poskytuje na očkování proti chřipce v rámci svých preventivních programů významné finanční příspěvky, což umožňuje přístup k očkování, ponejvíce prostřednictvím praktických lékařů, očkovacích center či smluvních pracovně lékařských služeb v rámci zaměstnaneckých poměrů, širokým vrstvám Pražanů. Očkování osob starších 65 let je navíc poskytováno zdarma.

Existují organizace, včetně některých zdravotnických zařízení, kde se podařilo nabídnout zaměstnancům očkování zdarma (hrazeno například z FKSP), a kde se počet očkovaných postupně zvyšuje. Příkladem se v tomto směru snaží jít sama HSHMP. Jakožto Podnik podporující zdraví,  HSHMP nabízí svým zaměstnancům možnost bezplatného očkování, které je hrazeno z FKSP. Počet očkovaných zaměstnanců se postupně zvyšuje a v sezóně 2017/2018 dosáhl již téměř 30 %.

ZBYNĚK BOUBLÍK, Hygienická stanice Praha

Prev Staleté kořeny 1918 – 2018, Přednáška v knihovně
Next Oznámení o přerušení dodávky elektřiny