Chvalská matematická kostka je dokončena

Chvalská matematická kostka je dokončena

V průběhu května jste měli možnost hlasovat o projektech žáků tří našich základních škol. Jejich úkolem bylo v rámci akce „Nauč se spolupracovat“ navrhnout volnočasový prvek ve veřejné zeleni ve správě MČ.

matematickakostka_autori-projektu-chvalska-matematicka-kostka

Na první dva projekty – Matematickou kostku navrženou žáky ZŠ Stoliňská a Pumptrack žáků FZŠ Chodovická byla z rozpočtu MČ Praha 20 vyčleněna částka 200 000 Kč potřebných k jejich realizaci. V průběhu prázdnin začala výroba Matematické kostky. Její instalace v parku Šedivého byla dokončena na konci διαβάστε περισσότερα εδώ září a první říjnové úterý byla předána jejich navrhovatelům do užívání. Díky finančnímu daru firmy EGU HV Laboratory, a.s. bylo možné, aby si žáci ještě navrhli další doplnění svojí kostky, sloužící k rozšíření využití tohoto zajímavého a neobvyklého prvku. Na realizaci dalšího projektu Pumptracku se intenzivně pracuje. A věříme, že brzy budeme moci předat mládeži do užívání další z projektů navrženého jejich vrstevníky.

Lenka Tomsová,

koordinátorka projektu Zdravá MČ a MA21

Prev Mládež po sobě dokáže uklidit (když chce)
Next Proběhnou stavební práce v rámci souvislé údržby komunikace ul. Bártlova a ul. U Úlů