Cílová rovinka na Chodovické

Cílová rovinka na Chodovické

Přání mnoha lidí se vyplnilo. V měsíci květnu jsme byli svědky postupného uvolňování opatření proti šíření koronaviru. Ve škole návrat do lavic odstartovali deváťáci, kteří měli možnost od 11. května docházet do školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky na SŠ.

Příprava probíhala jedenkrát týdně ve dvouhodinových blocích z českého jazyka a z matematiky. Od 25. května mohli nastoupit žáci 1. stupně ke každodenní výuce ve školních skupinách. Vzniklo jich celkem devět a jejich fungování bylo příjemné a bezproblémové. Od 8. června se škola otevřela i pro zájemce 2. stupně, kteří se mohli potkávat jedenkrát týdně při konzultacích se svým třídním učitelem i dalšími vyučujícími. Samozřejmou nutností bylo dodržení potřebných hygienických pravidel a odevzdání čestného prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění. Náročný úkol pro vedení školy i všechny pracovníky – zvládnout složitou organizaci, aby nedocházelo ke kumulaci většího počtu osob před školou a v prostorách školy a aby nebylo ohroženo zdraví dětí ani dospělých. Podařilo se. Škola v tomto směru velmi dobře obstála i v očích návštěvy z MŠMT. Po dnech nejistoty a obav z příštích dnů přišly v červnu pozitivní zprávy: distanční výuka splnila svůj účel, učivo bylo probráno, hodnocení na závěrečném vysvědčení nejspíš potěšila všechny poctivě pracující žáky, budoucí prvňáčci a jejich rodiče se mohli podívat do školy a alespoň trošku si vynahradit formální dubnový zápis do 1. třídy. Stihli jsme zrealizovat talentové zkoušky do sportovní třídy a tak 1. září opět vznikne nová sportovní třída 6. B. I naši deváťáci se rozloučili se základní školou tradičně ve slavnostním prostředí Chvalského zámku. Takže konec dobrý, všechno dobré. Popřejme si krásné léto a v září na viděnou, snad bez dalších překvapení!

Učitelé FZŠ Chodovická

Prev Spolu s atletikou na startu
Next Dětské rybářské závody