Článek pana Františka Vondráčka

Nemohu si odpustit, ač jsem to nikdy neudělal, něco napsat k volbám, které se budou na podzim v Horních Počernicích konat.

Když jsem si přečetl volební leták ODS a NHP, kde na 4. místě této kandidátky kandiduje Bc. Ivan Liška, tak mě to nedá, abych se jako občan Horních Počernic k tomu, pod co se podepsal, ještě s dalšími třemi, nevyjádřil.

Za vlády ODS v této obci, které trvalo 22 let, byly rozprodány pozemky, a to především pod dnešním parkem P3, kde jak víte, je mnoho pracovních příležitostí, ale zároveň také obrovské zatížení okolí, a to nejen kamionovou dopravou (cca 6 tisíc kamionů/den), ale také znečišťování prostředí osobní dopravou (12 tisíc osobních aut/den).

Podle mých informací obdržela Městská část za tyto pozemky 800 – 1000,- Kč za m², což jak jistě tušíte, bylo tehdy i dnes, hluboko pod cenou pozemků.

Dále byly v té době schváleny projektové dokumentace a developerské projekty, které dnes jsou přehodnocovány, a to především vzhledem k tomu, že ani u jednoho z těchto projektů nebyl brán zřetel na to, co se stane např. při přívalovém dešti s vodou ze zpevněných ploch a střech, co se udělá s velkým množstvím odpadní vody, jak bude zajištěna následná péče o developerské čističky, které nepřevezme organizace např. PVK, a které budou zároveň lidem prodány i s těmi byty. Co bude, až tyto čističky přestanou fungovat pro přetížení.

Dále co bude s mnoha tisíci osobními auty, které z těchto projektů budou projíždět Horními Počernicemi. Jak jistě víte, jsou v současné době Horní Počernice takřka neprůjezdné. Jenom z kruhového objezdu, na který je na silnici D10 občas fronta až na křižovatku Černý most, kde od tohoto kruhového objezdu v ulici Ve Žlíbku, čekáte půl hodiny na to, abyste se dostali na Náchodskou ulici. Takové pozastavené projekty (a to zatím vzhledem k parku P3 a vzhledem k tomu, že se úřadu podařilo zastavit další megalomanský projekt firmy AMAZON, kde jenom na 1 den bylo počítáno s počtem dalších 1460 kamionů a přes 4 tisíce dalších osobních aut), tak ty měly být pozastavené zaslouženě a ne, jak je uváděno v letáku a v článku, že co budou dělat 15-tiletí, až budou chtít založit rodiny a nebudou mít kde bydlet. Dokud nebude vyřešena otázka dopravní obslužnosti, a to především akce, která má název Beranka a dále akce, kdy bude projednán další sjezd z dálnice D10 a viadukt pod tratí v ulici Bystrá, kde potom nebudou závory, tak je moc dobře, že developerské projekty předjednané za předchozího vedení obce byly zastaveny.

Dále je nutno říci, že nové vedení radnice podle mých informací uspořilo za své osmileté vládnutí cca 80 mil. Kč na režijních nákladech, které předtím byly utráceny. Těchto 80 mil. Kč bylo použito na rozvoj obce, např. byla postavena 3 dětská hřiště a dále je v plánu čtvrté hřiště ve Svépravicích, a ne jak je v článku uvedeno, že žádná nová hřiště nebyla postavena a že občané Horních Počernic mají: „Větrat děti během po poli a když bude pršet, tak se alespoň otuží“! Dále byly dostavěny velké úseky kanalizací a následně byly dostavěny velké úseky městských silnic. Některé byly provedeny v asfaltu, jiné v zámkové dlažbě. Podle mého názoru jsou v naší obci, ve srovnání se stavem před 8 lety, veškeré objekty napojeny na vodu a kanalizaci, skoro veškeré vozovky jsou provedeny s pevným podkladem. Byly opraveny všechny školy a školky, dále probíhají pořád rekonstrukce městských silnic, je schválena nová cyklostezka v délce 15 km a zahájení této stavby by mělo být příští rok (pokud Šance opět vyhraje volby).

Jestliže člen bývalého vedení, uvedený na 4. místě kandidátky ODS a NHP, se podepíše pod článek, že v Horních Počernicích nejsou hřiště, že jsou zastaveny developerské projekty a že, jak je uvedeno již výše, dnes 15-tiletí budou muset bydlet s rodiči,  tak je to obyčejná demagogie a já jenom doufám, že vy, občané Horních Počernic, se dokážete rozhlédnout kolem sebe a dokážete vyhodnotit, co bylo za 8 let všechno uděláno  a co bylo uděláno předtím za 22 let?

 

František Vondráček, občan Horních Počernic

 

Prev Studentské volby do zastupitelstev obcí
Next Benefiční aukce pro skauty